top of page

 

 

 

 

 

ILTOPTAGELSE (VO2)

 

Hvilket udstyr bruger vi? Og hvorfor?

Det ligger grundige overvejelser bag vores valg af udstyr og testprotokol. Som med resten af vores ”filosofi” tager vi altid udgangspunkt i udstyr og protokoller hvor kvalitet og reproducerbarhed er god nok til at vi også ville bruge den til videnskabelig forskning.

Måling af iltoptagelse og energiomsætning - Cosmed Fitmate ProCosmed Fitmate Pro er Cosmed’s topmodel inden for transportable iltoptagelsesmålere. Fitmate Pro beregner iltoptagelsen ved at måle iltindholdet i ind- og udåndingsluften (%O2 i en liter atmosfærisk luft) samt at måle lungeventilationen (liter atmosfærisk luft). Med udgangspunkt i disse tal kan det beregnes hvor meget ilt der bliver optaget fra indåndingsluften og dermed give et mål hvor hvor stor iltoptagelsen er under en given situation. Sammenlignet med de stationære systemer fra Cosmed (så som Oxycon Pro og Quarq) så er Fitmate Pro knap så bekostelig (om end lagt fra billig) men levere stadig målinger af iltoptagelse under hvile og arbejde på samme niveau. Fitmate Pro er blevet valideret mod både Douglas sække, som for fysiologi-nørden er gothfather inden for måling af energiomsætning og mod de mest anvendte forskningsmaskiner som Oxycon pro og Quarq (Nieman et al., 2006; Anon, 2011; Vandarakis et al., 2013) .

 

 

 

 

 

bottom of page